Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

WaterWerkt, drijfkracht voor de toekomst, 2 februari 2023

WaterWerkt ! | Drijfkracht voor de toekomstHet begin van het nieuwe jaar is traditiegetrouw een periode waarin we terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het komende jaar. Onder de titel 'WaterWerkt, drijfkracht voor de toekomst' bracht de CIW op 2 februari 2022 inspirerende toelichtingen en toonde ze hoe we met de CIW-projectwerking en de platformwerking voor water bijdragen aan de uitdagingen in het waterbeleid. Wil je het event graag herbeleven of kon je er niet bij zijn. Hierna vind je de gegeven presentaties.

***

Presentaties

  • Verwelkoming en inleiding: Het begin van een nieuw jaar betekent traditiegetrouw even terugblikken op het afgelopen werkjaar en vooruitkijken op wat het komende jaar ons brengt. CIW-voorzitter Bernard De Potter bracht dan  ook met een overzicht van de CIW-werking. 

   

  • Panelgesprek | Stakeholders mee aan zet: Waterbeheerders en overheden beschikken vandaag in vele gevallen over te weinig mogelijkheden om een antwoord te bieden op de wateruitdagingen. Via de klankbordgroep, platformwerking en projectwerking gaat de CIW in gesprek met bedrijven en organisaties, wisselen we kennis en ervaringen uit en zoeken we samen naar oplossingen. We nodigden Jan Verheeke (secretaris Minaraad), Wendy Francken (Vlario) en Louise Vanysacker (De Watergroep), uit om hierover in gesprek te gaan.

   

  • Nieuwe waterbeheerplannen zetten bakens uit: De nieuwe stroomgebiedbeheerplannen en bijhorende conceptnota ‘De Grote STROOMversnelling’ zetten de doelstellingen voor het waterbeleid scherp en vormen het kompas. Wat zijn de voornaamste prioriteiten en hoe gaan we hiermee aan de slag, dat vernemen we van Didier D’hont (VMM).

   

   

Sfeerbeelden WaterWerkt (3)

Sfeerbeelden WaterWerkt (1)

Sfeerbeelden WaterWerkt (2)

Sfeerbeelden WaterWerkt (4)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.