Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Cross-platformevent Water@work

  • Wanneer 14-01-2022 van 01:30 tot 03:45 (Europe/Brussels / UTC100)
  • Waar Digitaal event (deelnemers ontvangen kort voor het event de deelnamelink via mail)
  • Contact naam
  • Voeg gebeurtenis toe aan agenda iCal

cross-platformevent Water@work

Met de platformwerking Water biedt de CIW een antwoord op de groeiende nood aan multi-stakeholderoverleg binnen het waterlandschap.

Hoe de platformwerking mee invulling geeft aan de wateruitdagingen en hoe ook jij daar deel kan van uitmaken, verneem je tijdens het eerste cross-platformevent op 14 januari 2022, om 13u30. Het wordt een volledig digitale, interactieve editie.

De platformwerking als kennisdeler, inspirator, klankbord, matchmaker en katalysator. Met sprekende getuigenissen en anekdotes maken we duidelijk hoe we met de platformwerking kennis en ervaring uitwisselen, de juiste partijen matchen en samen acties opzetten. We luisteren daarbij ook graag naar jouw mening en ideeën.

Een platform is een netwerk van medewerkers van overheden, kennisinstellingen, onderzoekscentra, sectororganisaties, bedrijven, enz. die met gelijkaardige taken of opdrachten bezig zijn. Ze wisselen kennis en expertise uit, informeren elkaar over inspirerende voorbeelden en innovatieve praktijken, toetsen nieuwe ideeën af, verkennen samenwerkingsmogelijkheden en zetten samenwerkingsverbanden op. Vandaag zijn vijf waterplatformen actief met als focus: 'Onderzoek, ontwikkeling en innovatie', 'Data en digitalisering', 'Circulair water', 'Europees waterbeleid' en 'Communicatie over water'.

>> Benieuwd naar meer? Beluister dan de eerste PODCAST over de platformwerking voor water.

***

WANNEER: vrijdag 14 januari 2022, van 13u30 tot 15u45

WAAR: digitaal event 

(her)bekijk het webinar of raadpleeg de presentatie

***

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.