Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Platformwerking voor water

Met de platformwerking voor water wil de CIW een antwoord bieden op de groeiende nood aan multi-stakeholderoverleg binnen het waterlandschap. De platformwerking vertrekt vanuit een wederzijds versterkende samenwerking en volgt het principe van de drietrapsraket. Dit houdt in dat we samen kennis delen en aftoetsen (1ste trap), samen actie opzetten (2de trap) en samen engagement aangaan (3de trap).

Samen uitdagingen aanpakken

Maatschappelijke en economische evoluties gaan alsmaar sneller, denk maar aan de klimaatverandering, digitalisering, globalisering, verstedelijking, enz. Al deze evoluties brengen uitdagingen, maar ook opportuniteiten, met zich mee. Als individuele organisatie of bedrijf is het niet evident om hierop het gepaste antwoord te vinden. Daarom nam de CIW het initiatief om een platformwerking voor water op te starten.

De platformwerking voor water:

  • bouwt bruggen tussen overheden, kennisinstellingen, onderzoekscentra,  sector- en belangenorganisaties en bedrijven
  • brengt professionals samen die met gelijkaardige kwesties bezig zijn
  • is een plek voor het uitwisselen van kennis en expertise, het aftoetsen van nieuwe ideeën, het verkennen van kansen en het opzetten samenwerkingsverbanden.

Een platform bestaat doorgaans uit:

  • een kopploeg van partners die samen de agenda vormgeven en initiatieven opzetten
  • een breed platform dat als klankbord optreedt. 

Platformwerking - Overlegmodel

De waterplatformen

Voor vijf waterthema’s neemt de CIW het voortouw en brengt ze alle betrokkenen binnen het waterlandschap samen.

Cross-platformevent

Om iedereen te laten kennismaken met de nieuwe platformwerking voor water organiseerde de CIW op 14 januari 2022 een cross-platformevent. Heb je het event gemist of wil je een presentatie herbekijken? Dat kan. 

(her)bekijk het webinar

raadpleeg de presentatie

Podcast

Benieuwd naar wat de platformwerking voor jou kan bieden? Beluister dan zeker ook de podcast over de platformwerking.

  • (winter 2022-voorjaar 2023) podcast met Jan Verheeke (secretaris Minaraad), Wendy Francken (Vlario) en Louise Vanysacker (De Watergroep) over de betrokkenheid van stakeholders bij de CIW-werking, als voor- en nabeschouwing bij het CIW-event van 2 februari 2023.
  • (zomer-najaar 2022) podcast naar aanleiding van het CIW-Waterforum over droogte, met een interview met Renaat de Sutter (UGent) en Marjolein Vanoppen (Capture) als voorbeschouwing op het Waterforum en audiofragmenten van het Waterforum.
  • (lente 2022) podcast waarin Joris Vanderschrik van Imec en Annelies De Craene van Digitaal Vlaanderen ons meenemen in de wereld van databeheer, datasharing, open data, ... en de mogelijkheden voor het waterbeleid
  • (winter 2021) podcast waarin Bernard De Potter, CIW-voorzitter en initiatiefnemer van de platformwerking voor water, en Kor Van Hoof, stuwende krachten achter de platformwerking Onderzoek, Ontwikkeling en innovatie voor water, hun kijk geven op deze nieuwe manier van samenwerken.

De meest recente podcast staat bovenaan. Eerdere podcasts onder "more episodes".

beluister de podcasts

De platformwerking vertrekt vanuit een wederzijds versterkende samenwerking en volgt het principe van de drietrapsraket. Dit houdt in dat we samen kennis delen en aftoetsen (1ste trap), samen actie opzetten (2de trap) en samen engagement aangaan (3de trap).

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.