Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

adviesgroepen CIW

De adviesgroepen droogte en watertoets zijn permanente groepen die specifieke doorlopende aspecten binnen de CIW-werking opvolgen.

picto adviesgroep droogte

adviesgroep droogte

picto adviesgroep watertoets

adviesgroep watertoets

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.