Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Co-creatie

Samenwerken op basis van co-creatie en met maximale draagvlakcreatie.

De CIW is samengesteld uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen van het Vlaamse Gewest die bij het waterbeleid betrokken zijn, vertegenwoordigers van de lokale waterbeheerders (provincies, gemeenten, polders en wateringen) en vertegenwoordigers van de afvalwater- en drinkwaterbedrijven. Ook de gezamenlijke provinciegouverneurs zijn in de CIW vertegenwoordigd. De CIW wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij.   

De verschillende leden van de CIW verruimen hun engagement van afstemming naar co-creatie (gedeelde verantwoordelijkheid) waarbij zowel efficiëntie als effectiviteit beoogd wordt.

De engagementen worden jaarlijks geconcretiseerd via het CIW-werkprogramma

 

knop stakeholders

In functie van co-creatie en draagvlakcreatie versterkt de CIW de betrokkenheid van de stakeholders (middenveld en kennis- en onderzoeksinstellingen) bij de CIW-werking en het waterbeleid.

Het betrekken van de stakeholders gebeurt ‘case-by- case’, met name ‘gericht’ en ‘op maat’ en kan naargelang het thema of dossier op verschillende manieren.

De CIW en de strategische adviesraden (Minaraad, SERV, SALV en SARO) hebben een intentieovereenkomst ondertekend met algemene afspraken voor de samenwerking en voor de werking van de klankbordgroep. In aanvulling op deze algemene intentieovereenkomst kan voor specifieke dossiers een afsprakenkader op maat van het dossier worden opgesteld.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.