Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Over CIW > Werking CIW

Werking CIW

De CIW werkt in werkgroepen en op basis van een meerjarenplanning en een concreet jaarlijks werkplan. De commissie komt in 2019 vier keer samen: op 22 maart, 24 juni, 16 oktober en 13 december.

Werkplan CIW

Werkgroepen CIW 

De beslissingen van de CIW worden voorbereid door werkgroepen. Vertegenwoordigers van de CIW-leden en deskundigen nemen er deel aan het overleg. Elke werkgroep diept een specifiek thema uit.

Het CIW-secretariaat staat in voor de dagelijkse werking van de commissie en biedt praktische en administratieve ondersteuning aan de werkgroepen.

organogram CIW (2019)

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid