Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Over CIW > Werking CIW

Werking CIW

De CIW werkt in werkgroepen op basis van een concreet jaarlijks werkplan. De commissie komt in 2020 vier keer samen: op 26 maart, 25 juni, 14 oktober en 15 december.

Werkplan CIW

Werkgroepen CIW 

De beslissingen van de CIW worden voorbereid door werkgroepen. Vertegenwoordigers van de CIW-leden en deskundigen nemen er deel aan het overleg. Elke werkgroep diept een specifiek thema uit.

Het CIW-secretariaat staat in voor de dagelijkse werking van de commissie en biedt praktische en administratieve ondersteuning aan de werkgroepen.

organogram 2020

 

 

 

Gerelateerde inhoud
CIW Werkplan 2020

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.