Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Opdrachten CIW

De taakstelling van de CIW is opgenomen in het decreet Integraal Waterbeleid (art. 1.5.2. §1 en art. 1.5.2.2 §2) en het Organisatiebesluit (art. 5 en art. 6).

Taken van de CIW

De concrete taken van de CIW zijn:

 • de waterbeleidsnota voorbereiden;
 • de stroomgebiedbeheerplannen op Vlaams niveau voorbereiden;
 • het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen en de voorbereidende documenten organiseren;
 • het wateruitvoeringsprogramma vaststellen;
 • de methodologie van de stroomgebiedbeheerplannen en wateruitvoeringsprogramma’s voorbereiden;
 • richtlijnen en nadere regels voor de watertoets voorbereiden;
 • de stroomgebiedbeheerplannen afstemmen op de waterbeleidsnota en op elkaar afstemmen;
 • de bekkenspecifieke delen binnen een stroomgebiedbeheerplan en een wateruitvoeringsprogramma onderling afstemmen;
 • de werking van de bekkenstructuren ondersteunen en opvolgen;
 • watersysteemkennis verzamelen en verspreiden;
 • aan de Europese Commissie rapporteren over de uitvoering van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn;
 • het organiseren van de droogtecommissie;
 • het coördineren van het beleid over circulair water.
Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.