Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Visie

 

De gezamenlijke visie van de CIW op het integraal waterbeleid is neergeschreven in de waterbeleidsnota.

Het jaarlijks CIW werkplan vormt het gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma van de CIW en draagt bij tot de uitvoering van de waterbeleidsnota.

De gemeenschappelijke visie van de CIW wordt verder geconcretiseerd in onder meer de stroomgebiedbeheerplannen die jaarlijks worden opgevolgd via het wateruitvoeringsprogramma.

krachtlijnen en doelstellingen WBN3

  

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.