Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Stroomgebiedbeheerplannen > Waterbeleidsnota > Derde waterbeleidsnota > Waterbeleidsnota 2020-2025 - deel visie > De doelstellingen en krachtlijnen

De doelstellingen en krachtlijnen

De visietekst van de derde waterbeleidsnota is opgebouwd rond 3 strategische doelstellingen met 6 krachtlijnen die telkens verder geconcretiseerd zijn in een aantal specifiekere doelstellingen die aangeven wat we op welke manier willen realiseren.

 

  

Ontdek hier de 6 krachtlijnen van de derde waterbeleidsnota

 strategische doelstelling 1

De goede toestand van de
waterlichamen nastreven


strategische doelstelling 2

Meerlaagse waterveiligheid en
droogterisicobeheer nastreven
(preventie, protectie, paraatheid)

 

  strategische doelstelling 3

Innovatie, financiering, samen-
werking en afstemming met
andere beleidsdomeinen
versterken

K1   K3  K5
K2 K4 K6

          

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.