Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Krachtlijn 4 - Waterschaarste beperken en de gevolgen van droogte tot een minimum beperken

Om het risico op waterschaarste en de gevolgen van droogte zo veel mogelijk te beperken, kiezen we voor duurzame oplossingen die aansluiten bij het watersysteem. Dit gebeurt - net als bij overstromingen - volgens de principes van de meerlaagse waterveiligheid waarbij we inzetten op protectieve, preventieve en paraatheidsverhogende maatregelen die de watervraag en het wateraanbod in evenwicht houden. Het verminderen van het risico op watertekort is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, sectoren en burgers.

 

 

foto K4

    

doelstellingen in functie van het
beperken van waterschaarste en van de gevolgen van droogte

krachtlijn 4 - doelstellingen 

lees hier krachtlijn 4

 

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.