Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Krachtlijn 6 - Evolueren naar een sluitende financiering van het waterbeleid en -beheer

De lange termijnfinanciering van het waterbeleid en -beheer steunt op een heroriëntering en versterking van de financieringsstromen die uitgaan van de betaalbaarheid van de maatregelen en waarbij het ‘vervuiler betaalt’ beginsel en het kostenterugwinningsbeginsel consequent worden gehanteerd. In deze krachtlijn ligt veel nadruk op de financiering van het waterkwaliteitsbeleid, maar ook in het kwantiteitsbeleid zijn er budgettaire behoeften en dus belangrijke financieringskwesties.

 

 

foto K6

    

  doelstellingen in functie van het evolueren naar
een sluitende financiering van het waterbeleid en -beheer

 krachtlijn 6 - doelstellingen

 

lees hier krachtlijn 6

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.