Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterbeleidsnota 2020 - 2025

Op 3 april 2020 stelde de Vlaamse Regering de derde waterbeleidsnota vast. De waterbeleidsnota legt de krachtlijnen vast van de visie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en bevat een overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties.

 

 

WATERBEHEERKWESTIES   VISIE       

de belangrijke thema’s die verhinderen
dat het oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen
in de goede toestand verkeert. 
 

         

de krachtlijnen van de visie van de
Vlaamse Regering op het toekomstige
integraal waterbeleid 

 

 

      

 

 

deel waterbeheerkwesties

 

deel visie

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.