Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterbeleidsnota 2020-2025 - deel Visie

Met de visie van de waterbeleidsnota geven we aan hoe we een krachtdadig antwoord bieden op de waterbeheerkwesties en op welke manier we de komende jaren het waterbeleid gaan versterken en heroriënteren. Drie strategische doelstellingen en zes krachtlijnen vatten de visie gebald samen en maken de ambities duidelijk.

   

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de algemene visie op het integraal waterbeleid. De waterbeleidsnota gaat de planvorming vooraf en bevat dus geen concrete acties of maatregelen. 

 

Waterbeleidsnota 2020-2025 

 

doelstellingen en krachtlijnen

traject participatie

 

opbouw(k)

 

traject(k)

 

participatie(k)

 

 

 download hierDownload hier de tekst van de visie

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.