Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Stroomgebiedbeheerplannen > Waterbeleidsnota > Derde waterbeleidsnota > Waterbeleidsnota 2020-2025 - deel visie > Krachtlijn 1 - De kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater blijven verbeteren

Krachtlijn 1 - De kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater blijven verbeteren

Om de goede ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater en de goede chemische toestand van het grondwater te bereiken, stemmen we het waterkwaliteitsbeleid maximaal af op gebiedsspecifieke en haalbare doelstellingen. Om de goede toestand te kunnen realiseren moeten ook vanuit het aanpalende beleid een aantal noodzakelijke maatregelen ingang vinden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.