Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

CIW werkprogramma

De CIW werkt op basis van een concreet jaarlijks werkprogramma.

Werkprogramma CIW 2022

Het werkprogramma van de CIW voor 2022 is output-gebaseerd.

Het werkprogramma is dynamisch en wordt tijdens het werkjaar bijgestuurd.

De commissie komt in 2022 samen op: 16 maart, 1 juni, 29 juni, 19 oktober en 14 december. 

Een greep uit de voorziene outputs voor 2022 kan u per thema bekijken door op onderstaande afbeeldingen te klikken. Het volledige overzicht van de taken voor 2022 kan u raadplegen via de link onder de afbeeldingen.

picto planning

picto overstromingen

picto waterkwaliteit

waterplanning
belangrijkste outputs 2022

overstromingen en droogte
belangrijkste outputs 2022

waterkwaliteit en ecologie
belangrijkste outputs 2022

CIW werkprogramma 2022 (volledig)

De evaluatie van de uitvoering van de CIW-taken van het voorbije werkjaar kan u raadplegen via deze link.

      

Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.