Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vorige werkplannen

Raadpleeg één van de vorige werkplannen van de CIW door het jaar van uw keuze aan te klikken

  

picto WP 2011   picto WP 2012   picto WP 2013   picto WP 2014   picto WP 2015   picto WP 2016   picto WP 2017   picto WP 2018   picto WP 2019   picto WP 2020

  picto WP 2021   picto WP 2022   picto WP 2023

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.