Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

outputs 2024 - platformwerking

In 2024 zullen de platformen hun werking als kennisdeler, netwerkbouwer en matchmaker verder uitbouwen. Daarbij zijn ook een aantal concrete outputs voorzien.

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie Water (OOI)

  • het uitwerken van een insteek voor de onderzoeksagenda Blue Deal 2.0

Data en digitalisering Water

  • het verder vorm geven aan de Vlaamse Water Data Space, met o.m. het uitbouwen van een visie en afsprakenkader en een use case

Vlaanderen Circulair Water

  • het verder ontsluiten van en communiceren over de uitdagingenbundel (knelpunten en oplossingsrichtingen) voor circulair watergebruik), dmv o.m. interactieve pdf
  • het instaan voor de kennis- en ervaringsuitwisseling mbt concentraatstromen

Communicatie Water

  • het instaan voor de afstemming van initiatieven ikv de Week van het Water (22-31 maart 2024)
  • het communicatieoverzicht over de Blue Deal projecten
  • overzicht communicatie-instrumenten bij partners

EU & Waterbeleid

  • in het kader van het EU voorzitterschap in 2024 een Waterconferentie organiseren op 12/3/2024
  • kennisdeling en consultatie via het Europaplatform

  

Meer informatie en het volledige overzicht van de taken voor 2024 kan u hier raadplegen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.