Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Platform Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie Water

Het platform Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie Water wil een katalysator vormen voor iedereen die bezig is met wateronderzoek of waterinnovatie door mensen en organisaties samen te brengen, kennis en ervaringen te delen, gezamenlijke initiatieven op te zetten, als klankbord op te treden, een gezicht te geven aan ontluikende initiatieven, …

Platform Onderzoek, ontwikkeling en innovatie - samenstelling

Het platform wil de rol opnemen van:

  • klankbord voor de Vlaamse en Europese onderzoeks- en innovatieagenda's
  • beleidsadviseur die onderzoeks- en innovatienoden detecteert en signaleert
  • facilitator en incubator die beleidsvragen met onderzoeksvragen verbindt en aan gerichte matchmaking doet.

Team

Het platform bestaat uit een  slanke kopploeg van partners die samen de agenda vormgeven en initiatieven opzetten en een breed platform dat als klankbord optreedt.

  • kopploeg: departement Economie, Wetenschap & Innovatie, departement Mobiliteit en Openbare Werken, VMM, Watercircle.be, Vlakwa en Aquaflanders.   

Tussensprint lente 2022

De kopploeg werkt alvast aan volgende projecten:

  • Water 4All. Afgelopen maanden hebben de betrokken partners (dept. EWI, VLAIO, FWO, VITO, stad Mechelen, VMM) vooral een bijdrage geleverd aan de voorbereiding van het Horizon-Europe partnerschap Water4All, dat op EU-niveau de onderzoeks- en innovatie-inspanningen op het vlak van water wil versterken. Op 1 juni startten de partners het partnerschap Water4All op. Vlaanderen participeert aan de 1ste oproep die zich richt op het thema “beheer van watervoorraden bij klimaatextreme gebeurtenissen” De call wordt in september gelanceerd.
  • Waterforum. Ook het Waterforum staat bovenaan de agenda van het platform. Tijdens de lentesessie werd duidelijk dat het netwerk en de kennis van het waterlandschap van de kopploeg bijzonder uitgebreid is en goed van pas komt om het programma voor het komende Waterforum over de proactieve aanpak van droogte vorm te geven. Reken maar dat er een boeiend verhaal vanuit vele stemmen zal verteld worden op 22 september! 
  • Quick scan wateronderzoek. Met de kopploeg is een quick scan gemaakt van het onderzoek- en innovatielandschap in Vlaanderen, in samenwerking met het FRIS-portaal. De scan leverde zo’n 700 onderzoeksprojecten rond water op. Een interessant overzicht met daarin heel wat kiemen om in de nabije toekomst verrassende combinaties te maken tussen verschillende onderzoekers en disciplines. Een eerste match-making oefening loopt alvast.
  • Klankbord. Het platform biedt ook een klankbord aan diverse onderzoeks- en kennisinitiatieven, zoals de innovatie-initiatieven in het kader van de Blue Deal en de opmaak van een onderzoeksagenda water.

Podcast

Beluister de podcast waarin Bernard De Potter, CIW-voorzitter en initiatiefnemer van de platformwerking voor water, en Kor Van Hoof, stuwende kracht achter de platformwerking Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie Water, hun kijk geven op de samenwerking binnen de platformwerking.

Podcast

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.