Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samenstelling en leden

De CIW is samengesteld uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen van het Vlaamse Gewest die bij het waterbeleid betrokken zijn, vertegenwoordigers van de lokale waterbeheerders (provincies, gemeenten, polders en wateringen) en vertegenwoordigers van de afvalwater- en drinkwaterbedrijven. Ook de gezamenlijke provinciegouverneurs zijn in de CIW vertegenwoordigd. De CIW wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Samenstelling CIW

De samenstelling van de CIW is opgenomen in het decreet Integraal Waterbeleid (art. 1.5.2.2. §1 en §3) en het Organisatiebesluit (art. 7). samenstelling CIW

Leden CIW 

Voorzitter

 • de heer Bernard DE POTTER

Administrateur-generaal Vlaamse Milieumaatschappij

Effectieve leden

 

 • mevrouw Goedele VAN DER SPIEGEL
   

Administrateur-generaal, Agentschap voor Natuur en Bos 

 • de heer Peter CABUS

Secretaris-generaal, Departement Omgeving

 • mevrouw Ann CUYCKENS

Afdelingshoofd Doelgroepgericht Saneren, Openbare Afvalstoffenmaatschappij

 • de heer Chris DANCKAERTS

Gedelegeerd bestuurder, De Vlaamse Waterweg nv

 • de heer Toon DENYS

Gedelegeerd bestuurder, Vlaamse Landmaatschappij

 • de heer Didier D'HONT

Afdelingshoofd Integraal Waterbeleid, Vlaamse Milieumaatschappij

 • mevrouw Kathy COURTENS

Afdelingshoofd Beleid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

 • mevrouw Nathalie BALCAEN

Administrateur-generaal, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 

 • mevrouw Patricia DE CLERCQ

Secretaris-generaal, Departement Landbouw en Visserij 

 • de heer Bart CANDAELE

Afdelingshoofd Ondernemerschapsstimulering, Agentschap Innoveren en Ondernemen

 • de heer Hans GOOSSENS

Directeur-generaal De Watergroep, AquaFlanders 

 • de heer Jan GOOSSENS

Algemeen directeur, Aquafin

 • de heer Didier SOENS

Directeur dienst Waterbeleid (provincie Antwerpen), Vereniging van Vlaamse Provincies 

 • de heer Christophe CLAEYS

Stafmedewerker, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 

 • mevrouw Katrien COENE

Directeur, Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen 

 • mevrouw Karen ALDERWEIRELDT

Coördinator, Vlinter

 • mevrouw Cathy BERX

Gouverneur provincie Antwerpen, voorzitter bekkenbesturen

 

GA NAAR: 
Wie doet wat in het waterbeleid in Vlaanderen

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.