Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Over CIW > Organisatie > Samenstelling

Samenstelling en leden

De CIW is samengesteld uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen van het Vlaamse Gewest die bij het waterbeleid betrokken zijn, vertegenwoordigers van de lokale waterbeheerders (provincies, gemeenten, polders en wateringen) en vertegenwoordigers van de afvalwater- en drinkwaterbedrijven. Ook de gezamenlijke provinciegouverneurs zijn in de CIW vertegenwoordigd. De CIW wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Samenstelling CIW

De samenstelling van de CIW is opgenomen in het decreet Integraal Waterbeleid (art. 1.5.2.2. §1 en §3) en het gewijzigd Organisatiebesluit (art. 7). samenstelling CIW

Leden CIW 

Voorzitter

 

GA NAAR: 
Wie doet wat in het waterbeleid in Vlaanderen

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.