Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

outputs 2024 - andere

Voorziene output(s) voor 2024 voor het thema andere:

 • in het kader van het verder uitwerken van een beleidskader voor aquathermie het ontwikkelen van instrumenten voor het potentieel vermogen tot aquathermie in waterlopen en voor het inschatten van de impactzone bij projecten aquathermie (PG aquathermie, trekker: DVW)

     

    

  Meer informatie en het volledige overzicht van de taken voor 2024 kan u hier raadplegen.

  Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

  De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.