Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Communicatieplatform Water

Het Communicatieplatform Water is een platform voor kennisuitwisseling en het delen van ervaringen rond communicatieve en gedragsgerichte trajecten. Het platform wil een klankbord vormen voor relevante geplande of lopende communicatietrajecten, zoals dat van de Blue Deal, of initiator zijn van gezamenlijke initiatieven zoals bv. de Vlaamse Waterdagen.

Team

Het platform bestaat uit communicatieverantwoordelijken en woordvoerders van overheidsdiensten, kennisinstellingen en sectororganisaties die betrokken zijn bij water.

Communicatieplatform - Samenstelling

Tussensprint herfst 2022

Afgelopen maanden boog het platform zich mee over de communicatie vanuit de Blue Deal. De resultaten en heel wat projecten in het kader van de Blue Deal zijn nu te bekijken op de website. In december verschijnt ook het eerste Blue Deal Bulletin. Deze tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief wil inspireren en informeren over Blue Deal-initiatieven of -samenwerkingen op het vlak van kennis, monitoring en communicatie. Elke editie zet een ander thema in de kijker.

Het platform blikt ook al vooruit naar de 3de editie van de Vlaamse Waterdagen, van 18 tot 26 maart 2023. Wil je als vereniging, organisatie lokaal bestuur, overheidsinstelling, waterbeheerder of waterbedrijf meewerken aan een groter waterbewustzijn? Registreer jouw activiteit op www.waterdagen.be.

Tussensprint lente 2022

Initiatieven waaraan het platform heeft meegewerkt:

  • Vlaamse waterdagen. Bij het brede publiek stond water in de kijker tijdens de Vlaamse Waterdagen van 19 tot 27 maart. De platformleden hielpen mee om van deze editie een succes te maken. 65 waterpartners hebben samen 99 spetterende wateractiviteiten georganiseerd en getoond dat er heel wat beweegt op het vlak van water in Vlaanderen. Voor wie de Waterdagen gemist heeft, de aftermovie toont een mooie samenvatting. Eind juni staat een evaluatie op het programma en een reflectie over een volgende editie in maart 2023.
    • Communicatie Blue Deal. Als platform bieden we ook een klankbord aan specifieke communicatie-initiatieven, zoals aan de communicatie in het kader van de Blue Deal (o.m. de nieuwe website en de overkoepelende communicatieagenda).

    Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

    De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.