Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Communicatieplatform Water

Het Communicatieplatform Water is een platform voor kennisuitwisseling en het delen van ervaringen rond communicatieve en gedragsgerichte trajecten. Het platform wil een klankbord vormen voor relevante geplande of lopende communicatietrajecten, zoals dat van de Blue Deal, of initiator zijn van gezamenlijke initiatieven zoals bv. de Vlaamse Waterdagen.

Team

Het platform bestaat uit communicatieverantwoordelijken en woordvoerders van overheidsdiensten, kennisinstellingen en sectororganisaties die betrokken zijn bij water.

Communicatieplatform - Samenstelling

Tussensprint lente 2022

Initiatieven waaraan het platform heeft meegewerkt:

  • Vlaamse waterdagen. Bij het brede publiek stond water in de kijker tijdens de Vlaamse Waterdagen van 19 tot 27 maart. De platformleden hielpen mee om van deze editie een succes te maken. 65 waterpartners hebben samen 99 spetterende wateractiviteiten georganiseerd en getoond dat er heel wat beweegt op het vlak van water in Vlaanderen. Voor wie de Waterdagen gemist heeft, de aftermovie toont een mooie samenvatting. Eind juni staat een evaluatie op het programma en een reflectie over een volgende editie in maart 2023.
    • Communicatie Blue Deal. Als platform bieden we ook een klankbord aan specifieke communicatie-initiatieven, zoals aan de communicatie in het kader van de Blue Deal (o.m. de nieuwe website en de overkoepelende communicatieagenda).

    Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

    De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.