Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Communicatieplatform Water

Het Communicatieplatform Water is een platform voor kennisuitwisseling en het delen van ervaringen rond communicatieve en gedragsgerichte trajecten. Het platform wil een klankbord vormen voor relevante geplande of lopende communicatietrajecten, zoals dat van de Blue Deal, of initiator zijn van gezamenlijke initiatieven zoals bv. de Vlaamse Waterdagen.

Team

Het platform bestaat uit communicatieverantwoordelijken en woordvoerders van overheidsdiensten, kennisinstellingen en sectororganisaties die betrokken zijn bij water.

Communicatieplatform - Samenstelling

Het platform:

  • werkt mee aan de voorbereiding (en evaluatie) van de Week van het Water, een week met tal van activiteiten in en rond het water
  • biedt een klankbord aan specifieke communicatie-initiatieven, zoals de communicatie in het kader van de Blue Deal (waaronder de Blue Deal-website en het Blue Deal-bulletin), of de communicatie in het kader van droogte. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.