Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Platform Data & Digitalisering Water

Op korte termijn zal het platform Data en Digitalisering een paar concrete use cases uitwerken. Op lange termijn wil het platform een incubator vormen die barrières wegwerkt en hefbomen creëert voor de digitale shift in het waterlandschap, bijvoorbeeld rond roadmaps, nieuwe standaarden en overkoepelende trajecten.

Team

Het platform Data & Digitalisering bestaat uit een slanke kopploeg van partners die samen de agenda vormgeven en initiatieven opzetten en een breed platform dat als klankbord optreedt. 

Platform Data en Digitalisering - samenstelling

Tussensprint herfst 2022

Nadat begin deze zomer twee usecases geselecteerd werden (een platform voor waterintelligente havens en een geo-overstromingsplatform) is een aantal platformleden gestart om de usecase ‘Geo-overstromingsplatform’ verder vorm te geven en de focus van het project scherp te stellen. De verdere uitwerking gebeurt binnen een afzonderlijke werkgroep onder coördinatie van IMEC. Het platform Data en Digitalisering wordt betrokken als klankbord om kennis en inzichten over de usecase te delen.

Daarnaast pikt het platform de draad weer op rond meer algemene data- en digitaliseringsdossiers, met een visie over waterdataspace.

Tussensprint lente 2022

Het platform wil één of meerdere projecten opzetten waarbij datadeling, datadoorstroming en/of datastandaardisatie ons stappen vooruit brengt in het waterbeleid. Een oproep leverde vier voorstellen op waarvoor een use case uitgewerkt werd.

Op 27 april waren we toe aan de selectie van de use cases die we met het platform willen opzetten. Eerst stelden de trekkers de cases voor. Daarna mochten de kernleden van het platform aan elke case scores toekennen op het vlak van wenselijkheid, haalbaarheid en duurzaamheid.

Op het einde bleek het moeilijk om te kiezen tussen de twee hoogst scorende use cases die op elk op hun eigen manier boeiende inzichten kunnen opleveren: een platform voor waterintelligente havens en een geo-overstromingsplatform. Dus waarom kiezen? Het platform gaat nu met beide cases aan de slag, zal deze verder uitwerken tot projectvoorstellen en gaat op zoek naar partners om het project mee te realiseren. Na de zomer voorzien we voor elke case een inspiratiesessie om het verdere traject vorm te geven.

Platform Data en Digitalisering - Selectie use cases
"Bedankt IMEC om de eerste live-sessie van het platform te hosten op zo'n bijzondere plek! Met zicht op de Schelde en het hart van Antwerpen kwamen we tot verfrissende inzichten en blikten we ook de tweede podcast over de platformwerking in. Joris Vanderschrick van Imec en Annelies De Craene van Digitaal Vlaanderen geven ons hierin hun kijk op databeheer, datasharing, open data, ... en de mogelijkheden voor het waterbeleid."

Beluister de podcast

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.