Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

adviesgroep watertoets

   

adviesgroep watertoets

De CIW treedt in bepaalde gevallen op als adviesverlener in het kader van de watertoets. De adviesgroep watertoets is de permanente groep die in deze gevallen de watertoetsadviezen bij de vergunningsaanvragen voorbereidt. 

projectleider en projectsecretaris van de adviesgroep

voorzitterschap en secretariaat

De adviesgroep wordt bij beurtrol voorgezeten door een van de leden met uitzondering van de vertegenwoordiger van het CIW-secretariaat.

Het CIW-secretariaat staat in voor het secretariaat van de adviesgroep.


samenstelling van de adviesgroep

samenstelling

De adviesgroep watertoets  bestaat uit 7 leden. De volgende instanties zijn vertegenwoordigd in de adviesgroep: VMM, VLM, De Vlaamse Waterweg en het departement MOW.


taakstelling adviesgroep droogte

taakstelling

De adviesgroep watertoets staat in voor:

  • het voorbereiden van de watertoetsadviezen waarvoor de CIW als adviesinstantie optreedt
  • het evalueren van deze adviesverlening  

  

de watertoets

 

hoog water zonder kater

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.