Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

adviesgroep droogte

   

adviesgroep droogte

   

De adviesgroep droogte is een permanente groep binnen de CIW-werking die instaat voor de permanente opvolging van de waterschaarste- en droogtetoestand in Vlaanderen en de Droogtecommissie en de provinciale droogte-overleggen ondersteunt.


projectleider en projectsecretaris van de adviesgroep

voorzitterschap en secretariaat

De Vlaamse Waterweg nv staat in voor het voorzitterschap en secretariaat van de adviesgroep droogte.


samenstelling van de adviesgroep

samenstelling

De adviesgroep droogte bestaat uit een vertegenwoordiging van de CIW-leden met een expertise binnen het domein van waterschaarste en droogte, aangevuld met een vertegenwoordiging van de diensten van de provinciegouverneurs.


taakstelling adviesgroep droogte

taakstelling

De adviesgroep droogte:

  • zorgt voor de voorbereiding en evaluatie van een gecoördineerde waterschaarste- en droogteaanpak in Vlaanderen, en brengt de afspraken samen in een coördinatiedraaiboek
  • staat in voor de operationele opvolging van de waterschaarste- en droogtetoestand in Vlaanderen en bericht hierover via www.opdehoogtevandroogte.be
  • brengt bij (dreigende) waterschaarste door droogte advies uit aan de provinciale droogte-overleggen en de Droogtecommissie over de te nemen maatregelen


  

draaiboek coördinatie bij waterschaarste en droogte

 

op de hoogte van droogte

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.