Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Webinar Olie op oppervlaktewater

  • Wanneer 20-06-2023 van 09:30 tot 12:00 (Europe/Brussels / UTC200)
  • Voeg gebeurtenis toe aan agenda iCal
Incidenten met olie op oppervlaktewater komen regelmatig voor. Wanneer een olieverontreiniging in een waterweg, waterloop of gracht niet daadkrachtig aangepakt wordt, kan de ecologische impact groot zijn en kunnen de kosten voor de remediëring hoog oplopen.

De interesse voor het webinar over olie op oppervlaktewater, op 20 juni, was dan ook groot. Ruim 250 medewerkers van waterbeheerders, gemeentebesturen en hulpdiensten volgden het webinar.
   

Webinar Olie op oppervlaktewater
 
Sessie 1: de processtappen met taak- en rolverdeling bij een oliecalamiteit

De aanpak van een olieverontreiniging vraagt vaak samenwerking tussen heel wat actoren: de waterloopbeheerder(s), de milieudienst van de gemeente, de brandweer, Milieu-incidentenwerking van VMM, ... Een processchema verduidelijkt welke processtappen er nodig zijn bij de aanpak van een oliecalamiteit en vermeldt de taakverdeling bij de verschillende stappen.

 
Herbekijk de opname >>

Processchema >>

Sessie 2: ter plaatse toe te passen bestrijdingsaanpak van olie op water 

Het technisch document beschrijft de bestrijdingsaanpak van oliecalamiteiten om tot een performante terreinaanpak te komen die de schade en kosten tot een minimum beperkt. Het document gaat in op: de herkenning van een oliecalamiteit, de interventienoodzaak, de in te zetten maatregelen voor het inperken en het verwijderen van de olie en de nazorg. Het biedt een antwoord op volgende vragen: Waarop moet ik letten bij de vaststelling van olie op water? Wanneer is interventie nodig? Welke inperktechniek gebruik ik? Hoe verwijder ik de olie uit het water?

Herbekijk de opname >>

Technische aanpak >>
 
De projectgroep 'Aanpak olieverontreiniging' van de CIW werkt aan een kader voor een gecoördineerde en afgestemde aanpak van olieverontreiniging met een efficiënte en effectieve taakverdeling tussen de betrokken actoren.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.