Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken > Gebiedsgerichte werking > Wateroverlast

Wateroverlast

Naar aanleiding van de watersnood van november 2010 maakte het bekkensecretariaat een grondige evaluatie van de overstromingen. De evaluatie gebeurde op basis van een inventarisatie van de overstroomde gebieden. Het bekkensecretariaat kreeg hiervoor de medewerking van gemeenten en brandweerdiensten, van natuurverenigingen en van de verschillende waterbeheerders.

Deze inventarisatie vormde samen met de inventaris van de andere Vlaamse bekkens een belangrijke input voor de overkoepelende evaluatie van de overstromingen die opgemaakt werd door de CIW.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid