Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Geluwebeek - Reutelbeekvallei

De Geluwebeek ontspringt in Zonnebeke, waarna ze langs het centrum van Geluwe loopt en in Menen uitmondt in de Leie. In de centra van Menen en Geluwe is de beek grotendeels overwelfd, met wateroverlast tot gevolg. De waterkwaliteit is de laatste twee decennia verbeterd tot een matige kwaliteit.

De beek heeft twee namen: van Zonnebeke tot de grens met Menen noemt de beek Reutelbeek, vanaf Menen Geluwebeek.

Optimalisatie waterkwaliteit

De waterkwaliteit van de Geluwebeek-Reutelbeek is geëvolueerd van dood water begin de jaren negentig tot een matige waterkwaliteit vandaag. Deze positieve trend moet verder gezet worden. De volledige Reutelbeek-Geluwebeek heeft namelijk potenties als blauwgroene as tussen de verstedelijkte kernen van Menen en Geluwe (Wervik). En de bovenlopen van de Reutelbeek bieden mogelijkheden voor enkele vissoorten. De slechtere benedenstroomse waterkwaliteit en vismigratieknelpunten verhinderen evenwel herkolonisatie.

Maatregelen tegen wateroverlast

Geluwebeek        

Opwaarts Menen, ter hoogte van de wijk Ons Dorp, is in 2000 een bufferbekken aangelegd dat zich ontwikkelde tot een gebied met interessante natuurwaarden (o.m. rietland).

Verdere aandacht moet nu gaan naar het ophouden en vertraagd afvoeren van hemelwater. Er wordt ook nog onderzocht waar een bijkomend overstromingsgebied kan voorzien worden.

 

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.