Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Douvebeekvallei

De Douvebeek ontspringt op de zuidhelling van de Zwarteberg in Frankrijk, op een kilometer van de Belgische grens. Een deel van de Douvebeek trekt in het Heuvelland de grens tussen België en Frankrijk. In dit stroomgebied liggen talloze bosjes, struwelen, weidse landbouwgronden, houtkanten en holle wegen. De bovenloop van de Douvebeek kan als ecologisch zeer waardevol beschouwd worden dankzij haar meanderende loop en de beekbegeleidende beplanting. Stroomafwaarts loopt de Douvebeek nog even over Waals grondgebied vooraleer op de Franse grens in de Leie uit te monden.

Slechte waterkwaliteit ondanks groot ecologisch potentieel

Toch heeft de Douvebeek een slechte waterkwaliteit en is het visbestand ondermaats. Erosiemaatregelen en bredere oeverzones kunnen de instroom van nutriënten beperken. Er zijn ook nog directe lozingen van afvalwater. Ook op het vlak van vismigratie is er nog werk, zodat vissen ongehinderd vanuit de Leie de bovenlopen kunnen optrekken.

Het brongebied van de Douvebeek wordt als ecologisch zeer waardevol beschouwd. De focus ligt hier op natuurontwikkeling, oeverstructuurherstel, hermeandering en op het herstel van beekbegeleidende graslanden en beplantingen.

    Douvebeek

Toenemende overstromingskans

De Douvebeek is gevoeliger geworden voor overstromingen. Onder meer in maart 2012 en mei 2016 kwam een groot deel van de vallei blank te staan. Eén van de oorzaken is het dichtslibben van grachten en waterlopen door erosie in deze heuvelachtige streek.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.