Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2017 - Naar een riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek

Op 6 januari 2017 ondertekenden het gemeentebestuur van Zedelgem, de stad Brugge, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid een charter waarmee ze zich engageren om samen maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verminderen. Het resultaat zal vastgelegd worden in een riviercontract voor de Kerkebeek. Ook het bekkensecretariaat van de Brugse Polders ondersteunt dit project en zet zijn expertise hierbij in.

Maar de overheid kan het niet alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen, …

Op het online platform kom je alles te weten over het project en kan je jouw steentje bijdragen. Al meer dan 50 ideeën voor een lager overstromingsrisico in Sint-Michiels-Brugge en Zedelgem werden ingediend. Nog tot begin juli kan je op kerkebeek.riviercontract.be  jouw ideeën posten of voorstellen van anderen ondersteunen. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.