Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2017 - Duurzaam watermanagement in de kustpolders

De polders bestaan door een menselijk ingrijpen in het waterbeheer. Klimaatverandering zal de polders echter flink doen veranderen en dat vraagt een aanpassing van het waterbeheer. Hoe gaan we het waterbeheer in de polders aanpassen aan drogere periodes in de zomer en meer neerslag in de winter?

De Vlaamse Overheid en de provincie West-Vlaanderen organiseerden op maandag 9 oktober een studiedag in Brugge over watermanagement in de polders. Het bekkensecretariaat van de Brugse Polders lichtte er een aantal praktijkvoorbeelden van duurzaam waterbeheer toe. 

Meer dan 100 geïnteresseerden zakten af naar Brugge om maatregelen voor een duurzaam watermanagement te bespreken. Zowel bestaande als mogelijk toekomstige duurzame oplossingen kwamen aan bod.

PRESENTATIES

Hier vindt u de presentaties van de studiedag terug.

 

9 oktober 2017, Brugge

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.