Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

mei 2017 - nieuwe brochure "Wonen langs een waterloop" van de provincie Oost-Vlaanderen

De regelgeving rond waterlopen is complex. De provincie Oost-Vlaanderen heeft de essentie ervan gebundeld in een brochure, in begrijpbare taal en met veel illustraties. Je vindt er een antwoord op de belangrijkste vragen die je kan hebben als oeverbewoner. Ook als professioneel kan je heel wat opsteken over hoe om te gaan met waterlopen.

Je komt te weten:

  • wie welke beken onderhoudt en hoe dat in zijn werk gaat
  • hoe je een vergunning aanvraagt als je zelf werken aan een waterloop wil uitvoeren
  • aan welke regels beplanting en constructies langs waterlopen moeten voldoen
  • waar de grens loopt tussen de private eigendom en deze van de waterloopbeheerder
  • waarom en hoe we schadelijke exotische planten en dieren bestrijden
  • hoe we modderstromen bij hevige neerslag kunnen inperken.

De gedrukte brochure of een afzonderlijk onderdeel kan je aanvragen via

je kan dit ook downloaden via www.oost-vlaanderen.be/water

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.