Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2016 - Nieuwe brochure over bekken Brugse Polders

De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het bekken van de Brugse Polders verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.

 

Na een korte voorstelling van het bekken, zetten we enkele gebieden en acties uit het bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Brugse Polders in de kijker.

In het bekken van de Brugse Polders zetten we in het stroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek een extra tandje bij om de waterkwaliteit vooruit te helpen. We streven er naar een goede watertoestand tegen 2027. Het bekkensecretariaat brengt er alle betrokkenen samen in gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat. Ook in andere gebieden in het bekken staat een gebiedsgerichte werking voorop.                         

          2_cover_brochure_BrugsePolders 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.