Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dag van de Rivierbeek, 8 november 2022

Het stroomgebied van de Rivierbeek in het bekken van de Brugse Polders strekt zich uit over een oppervlakte van 14.000 hectare. Een mooi gebied met veel groeipotentieel, dat in uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water als prioritair werd bestempeld.

Tijdens de eerste Dag van de Rivierbeek in 2016 zoomden we in op de projecten en acties die in dit aandachtsgebied actief waren of in de pijplijn zaten. Zes jaar na de vorige editie is het tijd voor een check-in: welke vorderingen hebben we gemaakt? En waar is nog werk aan de winkel?

We starten de dag met een overzicht van de veranderingen sinds 2016, en de projecten die nu lopen of op til zijn. Na een korte pauze werken we samen in breakout rooms aan oplossingen voor enkele van de meest actuele issues. 

Na de broodjeslunch gaan we met de bus op pad en ontdek je hoe integraal waterbeheer er in de praktijk kan uitzien. We sluiten af met een drankje.

LOCATIE: Zaal Rietdam, Wilgenbroekstraat 56 in Oostkamp

PROGRAMMA: Raadpleeg het programma

INSCHRIJVEN: Schrijf je in 

Inschrijven is gratis en kan tot 28 oktober.

Nieuwsbrief, maart 2021, Projectwerking Rivierbeek-Hertsbergebeek wordt verdergezet

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.