Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2017 - Zoutgehalte in polderwaterlopen zorgwekkend hoog

Ondanks de beperkte neerslag van de afgelopen dagen is het normaal zomerpeil van de waterlopen nog niet hersteld. Het captatieverbod werd dan ook verlengd (www.west-vlaanderen.be/waterschaarste). Bijkomend probleem is het hoge zoutgehalte in het water.

De lange droogteperiode verhoogde het zoutgehalte in de waterlopen. Op heel wat plaatsen is het water niet meer geschikt voor beregening of als drinkwater voor vee.

De bekkensecretariaten van het IJzerbekken, Leiebekken en het bekken van de Brugse Polders coördineren een campagne die de saliniteit in de polderwaterlopen van nabij opvolgt om zo een inschatting te kunnen maken van de ernst van de verzilting en van de ruimtelijke spreiding. VMM voert alvast bijkomende metingen uit.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.