Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2016 - Dag van de Rivierbeek, start van integrale projectwerking rond de Rivierbeek

Op 28 november vond in Oostkamp de dag van de Rivierbeek plaats. Het bekkensecretariaat van de Brugse Polders nodigde iedereen uit betrokken bij het waterbeleid in het afstroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek. Met de dag van de Rivierbeek is het startschot gegeven voor een integrale projectwerking in het aandachtsgebied. Streefdoel is een gezond watersysteem tegen 2027.

Kansen en knelpunten in kaart gebracht

De Rivierbeek en de Hertsbergebeek in het bekken van de Brugse Polders zijn prachtige laaglandbeken die hun natuurlijke meanderende loop grotendeels hebben behouden. Ze stromen door waardevolle beekvalleien, speciale beschermingszones en natuurgebieden. Het gebied heeft heel wat mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een waardevol waterecosyteem. Ondanks de waardevolle structuurkenmerken zijn de waterkwaliteit en het biologische leven in beide waterlopen ondermaats. Ook wateroverlast komt in het gebied regelmatig voor.

Aanduiding als aandachtsgebied: goede toestand tegen 2027

Het stroomgebied van de Rivierbeek-Herbergsebeek is een aandachtsgebied in de stroomgebiedbeheerplannen. In aandachtsgebieden worden extra inspanningen geleverd ten voordele van het watersysteem. De uitdagingen in het gebied zijn groot. Wel is een sterke dynamiek aanwezig in het beheer van de waterlopen, waterzuivering en natuurinrichting. En er staan verschillende projecten op stapel om de wateroverlast te verminderen.

Integrale projectwerking

Op 28 november bracht het bekkensecretariaat van de Brugse Polders alle stakeholders van het gebied samen.

De Vlaamse Milieumaatschappij zoomde in op de waterkwaliteit van het gebied. Wat is de actuele waterkwaliteit en waar liggen de problemen? Welke saneringswerken zijn er gepland en wat is de impact ervan op de waterkwaliteit? Ook de lopende projecten om de wateroverlast te verminderen van de Vlaamse Milieumaatschappij en van de provincie West-Vlaanderen kwamen aan bod. Het Agentschap voor Natuur en Bos bracht de natuurdoelen voor het gebied in kaart en stelde haar projecten voor. De Vlaamse Landmaatschappij gaf een toelichting over het landinrichtingsproject Brugse Veldzone met opportuniteiten voor verbetering van de ecologische toestand.  Raadpleeg de presentaties via de rubriek 'gerelateerde inhoud' onderaan deze pagina.

Enkel door kennis en informatie te delen, prioriteiten te stellen en krachten te bundelen,  wordt het bereiken van een gezond watersysteem in het stroomgebied van de Rivierbeek-Hertbergebeek een haalbare kaart.

Dag van de Rivierbeek - foto 1     Dag van de Rivierbeek - Foto 3
   
Dag van de Rivierbeek - foto 2

 

Kennismaking met de Rivierbeek 

Het stroomgebied van de Rivierbeek heeft een oppervlakte van 14.600 hectare. De bovenlopen ontspringen in de hoger gelegen flanken van de rug van Wijnendaele en het plateau van Tielt. Ze liggen in de gemeenten Torhout, Lichtervelde, Ardooie, Pittem, Tielt en Wingene. De midden- en benedenlopen liggen in Oostkamp. De Rivierbeek mondt uit in het kanaal Gent-Brugge bij Moerbrugge.

Kaart stroomgebied Rivierbeek

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.