Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > In de kijker > Juli 2017 - Bekkensecretariaat ondersteunt participatie langs Kerkebeek
Navigatie

Juli 2017 - Bekkensecretariaat ondersteunt participatie langs Kerkebeek

Het bekkensecretariaat ondersteunt het participatietraject voor de Kerkebeek.

De Kerkebeek kent een geschiedenis van wateroverlast. Op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij tekenden het gemeentebestuur van Zedelgem, de stad Brugge, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid begin 2017 een charter waarmee ze zich engageren om samen maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verminderen. Via een participatietraject worden ook de inwoners betrokken.

Nog tot midden augustus kunnen inwoners ideeën posten of voorstellen van anderen ondersteunen op kerkebeek.riviercontract.be. Er zijn al meer dan 100 ideeën ingediend.

Er wordt niet enkel aan een toekomstvisie voor de Kerkebeek gewerkt. Ook op het terrein worden de nodige maatregelen genomen. De provincie West-Vlaanderen heeft een overstromingsgebied aangelegd langs de Plaatsebeek, een zijloop van de Kerkebeek. En de VMM is gestart met de aanleg van een overstromingsgebied langs de Kerkebeek ter hoogte van de Chartreuseweg en Rijselstraat in Sint-Michiels Brugge.

 Nieuwsbrief, juli 2017

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid