Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juni 2017 - Project Topsoil brengt verzilting in kust- en poldergebied in kaart

De VMM onderzoekt vanaf half juni 2017 de verzilting van het grondwater in het kust-en poldergebied.

Het onderzoek gebeurt met een meetsonde vanuit de lucht per helikopter. Dit onderzoek kadert in het Europese Interreg North Sea Regionproject Topsoil. Er gebeurt ook onderzoek in het noorden van het Meetjesland en
op de Linkerscheldeoever. Deze kennis zal o.a. toelaten om te bekijken waar zich zoetwaterlenzen bevinden alsook waar er potenties zijn om zoet water in de ondergrond op te slaan tijdens periodes van wateroverlast en deze te gebruiken in droge periodes.

Meer informatie over dit project kan je vinden op de website van de VMM  en op de website van Interregproject Topsoil

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.