Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2017. Kom naar het Kerkebeekforum op 21 oktober

Burgers, organisaties en overheden hebben meer dan 120 ideeën en suggesties geformuleerd om de overstromingsproblematiek in de vallei van de Kerkebeek en haar zijlopen in Zedelgem en Sint-Michiels aan te pakken. Heel wat van die ideeën werden ondertussen al in engagementen omgezet, maar moeten nog verder geconcretiseerd worden.

In welke mate verminderen de voorgestelde maatregelen de overstromingsproblematiek in Zedelgem en
Sint-Michiels? Hoe werken de bufferbekkens en kunnen we ze een extra functie geven, zodat ze een nog grotere meerwaarde worden voor de buurt? Kan de Kerkebeek in Sint-Michiels terug opengelegd worden? En kunnen we kinderen en jongeren nog meer betrekken bij de problematiek? Hoe kunnen we een échte buurtwerking in  Z
edelgem en Sint-Michiels uitbouwen? Dat zijn maar enkele van de vragen die we met jou willen behandelen op het Kerkebeekforum !

Schrijf je nu in via de website. We brengen je binnenkort op de hoogte van het uitgebreide programma.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.