Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2017 - Onderzoek naar verzilting grondwater in kust- en poldergebied van start

VMM onderzoekt de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dit kadert in het Europese Topsoil-project.
De helikoptervluchten zijn gestart op dinsdag 18 juli en zullen een 3-tal weken duren afhankelijk van de weersomstandigheden. De planning kan je terugvinden op http://www.vmm.be/water/projecten/topsoil-brengt-verzilting-in-kust-en-poldergebied-in-kaart

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.