Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Noord-Hagelandse beken

De Noord-Hagelandse beken omvatten de Begijnenbeek die in Diest in de Demer uitmondt, de Motte die in Aarschot in de Demer uitmondt en het watergevoelige stroomgebied van de Winge in Holsbeek en Rotselaar. Het stroomgebied van de Winge is aangeduid als aandachtsgebied.

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.