Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebieden

De webpagina’s over de gebiedsgerichte werking worden momenteel aangepast nav de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Gelieve dus bij het raadplegen van de webpagina’s over specifieke gebieden er rekening mee te houden dat de beschrijvingen niet steeds de meest recente informatie bevatten.
De Wijers

‘De Wijers’ is een andere naam voor het Vijvergebied Midden-Limburg in de gemeenten Hasselt, Genk, Diepenbeek, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lummen en Zonhoven. Het gebied omvat veel stilstaande waters en kleinere waterlopen die in de Demer uitmonden. Ook de Mangelbeek, een aandachtsgebied, stroomt door De Wijers. Het gebiedsgericht overleg voor dit gebied sluit aan bij de overlegstructuren voor het strategisch project De Wijers en de landinrichtingsprojecten voor De Wijers.

Demer Limburg

In 2015 startte het bekkensecretariaat Demerbekken het integraal project 'Demer Limburg' op, dat het stroomgebied van het Limburgse deel van de Demer omvat. De speerpuntgebieden Munsterbeek en Demer I (bovenloop van de Demer stroomopwaarts de monding van de Stiemerbeek) en het aandachtsgebied Demer II (Demer tussen de monding van de Stiemerbeek en de monding van de Roosterbeek) liggen binnen dit integraal project.

Demervallei

Het integraal project ‘Demervallei’ kadert binnen het Sigmaplan. Het behandelt de Demervallei van Diest tot aan de samenvloeiing met de Dijle in Werchter en omvat de aandachtsgebieden Demer VI (Demer tussen Diest en Aarschot) en Demer VII (Demer tussen Aarschot en Werchter). Het Sigma-project werkt aan waterveiligheid en natuurlijkheid in de Demervallei. In dat kader worden de volgende jaren een 30-tal oude meanders opnieuw aangesloten op de Demer.

Getes en Melsterbeek

De Kleine Gete en de Grote Gete ontspringen in Wallonië. De Grote Gete stroomt door Hoegaarden, Tienen, Linter en Zoutleeuw, de Kleine Gete door Landen, Linter en Zoutleeuw. In Zoutleeuw vloeien beide Getes samen. De Melsterbeek ontspringt in Gingelom en mondt nabij Donk, een deelgemeente van Herk-de-Stad, uit in de Gete. Het integraal project dat zich de voorbije jaren toespitste op de Kleine Gete, wordt verder opengetrokken, in lijn met het strategisch project 'Getestreek'.

Herk en Mombeek

Het bekkensecretariaat Demerbekken en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren trekken al enige jaren samen aan de kar van het integraal project ‘Herk en Mombeek’, dat een goede waterkwaliteit en een ecologisch kwalitatieve vallei nastreeft in het speerpuntgebied Mombeek (tegen 2021) en het aandachtsgebied Herk (tegen 2027).

Noord-Hagelandse beken

De Noord-Hagelandse beken omvatten de Begijnenbeek die in Diest in de Demer uitmondt, de Motte die in Aarschot in de Demer uitmondt en het watergevoelige stroomgebied van de Winge in Holsbeek en Rotselaar. Het stroomgebied van de Winge is aangeduid als aandachtsgebied.

Schulensbroek en Webbekomsbroek

Een groot deel van de waterlopen van het Demerbekken komt samen ter hoogte van het overstromingsgevoelig gebied van Schulen en Webbekom. Dit knooppunt van valleien, in de regio van Herk-de-Stad, Halen, Lummen en Diest, is uiterst belangrijk voor waterveiligheid en natuur. De Herk en de Mangelbeek, beiden aandachtsgebied, monden in dit gebied uit.

Vallei van de Drie Beken

De vallei van de Drie Beken dankt zijn naam aan drie beken die naast elkaar stromen: de Kleine Beek, de Middelbeek, en de Grote Beek. De vallei van Drie Beken strekt zich uit over de gemeenten Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Beringen en Tessenderlo. Het speerpuntgebied De Hulpe-Zwart Water ligt binnen deze vallei. Het bekkensecretariaat startte in 2009 een integraal project voor dit gebied op, dat resulteerde in een uitgebreid saneringsproject voor de Winterbeek.

Velpe

De Velpe is een zijbeek van de Demer. Ze ontstaat in Bierbeek en mondt in Halen uit in de Demer. Het stroomgebied van de Velpe is aandachtsgebied. In 2018 zal het bekkensecretariaat een integraal project ‘Velpe’ starten. Doel is om samen met betrokken overheden en doelgroepen projecten en initiatieven te verkennen die bijdragen aan een goede watertoestand voor de Velpe.

Zwarte Beek

De vallei van de Zwarte Beek is een speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Het is één van de meest intacte beekvalleien van ons land, met meer dan 1500 hectare natuur vanaf de bron in Hechtel tot de monding in Diest. In de regio van Beringen, Heusden-Zolder en Halen stroomt de Zwarte Beek bijna volledig door natuurgebied.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.