Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Getes en Melsterbeek

De Kleine Gete en de Grote Gete ontspringen in Wallonië. De Grote Gete stroomt door Hoegaarden, Tienen, Linter en Zoutleeuw, de Kleine Gete door Landen, Linter en Zoutleeuw. In Zoutleeuw vloeien beide Getes samen. De Melsterbeek ontspringt in Gingelom en mondt nabij Donk, een deelgemeente van Herk-de-Stad, uit in de Gete. Het integraal project dat zich de voorbije jaren toespitste op de Kleine Gete, wordt verder opengetrokken, in lijn met het strategisch project 'Getestreek'.

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.