Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Schulensbroek en Webbekomsbroek

Een groot deel van de waterlopen van het Demerbekken komt samen ter hoogte van het overstromingsgevoelig gebied van Schulen en Webbekom. Dit knooppunt van valleien, in de regio van Herk-de-Stad, Halen, Lummen en Diest, is uiterst belangrijk voor waterveiligheid en natuur. De Herk en de Mangelbeek, beiden aandachtsgebied, monden in dit gebied uit.

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.