Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Demervallei

Het integraal project ‘Demervallei’ kadert binnen het Sigmaplan. Het behandelt de Demervallei van Diest tot aan de samenvloeiing met de Dijle in Werchter en omvat de aandachtsgebieden Demer VI (Demer tussen Diest en Aarschot) en Demer VII (Demer tussen Aarschot en Werchter). Het Sigma-project werkt aan waterveiligheid en natuurlijkheid in de Demervallei. In dat kader worden de volgende jaren een 30-tal oude meanders opnieuw aangesloten op de Demer.

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.