Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Zwarte Beek

De vallei van de Zwarte Beek is een speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Het is één van de meest intacte beekvalleien van ons land, met meer dan 1500 hectare natuur vanaf de bron in Hechtel tot de monding in Diest. In de regio van Beringen, Heusden-Zolder en Halen stroomt de Zwarte Beek bijna volledig door natuurgebied.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.