Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

De Wijers

‘De Wijers’ is een andere naam voor het Vijvergebied Midden-Limburg in de gemeenten Hasselt, Genk, Diepenbeek, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lummen en Zonhoven. Het gebied omvat veel stilstaande waters en kleinere waterlopen die in de Demer uitmonden. Ook de Mangelbeek, een aandachtsgebied, stroomt door De Wijers. Het gebiedsgericht overleg voor dit gebied sluit aan bij de overlegstructuren voor het strategisch project De Wijers en de landinrichtingsprojecten voor De Wijers.
Het verhaal van De Wijers: van 2008 tot vandaag

De eerste stappen voor een herstel van de beekvalleien en vijversystemen in het gebied van De Wijers zijn ruim tien jaar toen geleden gezet, toen Vlaamse administraties, lokale besturen en middenveldorganisaties besloten om De Wijers samen duurzaam te ontwikkelen. Intussen wordt volop gewerkt aan de uitvoering ervan op het terrein en trekt het bekkensecretariaat mee aan de kar bij de organisatie van het overleg tussen alle betrokken partijen.

Grote modderkruiper teruggekeerd naar Herkenrode

Het domein Herkenrode illustreert als geen ander de toegevoegde waarde van integrale projectwerking. In 2012-2013 werkten de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos er samen aan een groot beekherstelproject voor de Demer en de Tuilterdemer. Daarmee wilden ze de waterloop en haar vallei herstellen en ook een stukje cultuurhistorisch erfgoed terug tot leven brengen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.