Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Grote modderkruiper teruggekeerd naar Herkenrode

Het domein Herkenrode illustreert als geen ander de toegevoegde waarde van integrale projectwerking. In 2012-2013 werkten de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos er samen aan een groot beekherstelproject voor de Demer en de Tuilterdemer. Daarmee wilden ze de waterloop en haar vallei herstellen en ook een stukje cultuurhistorisch erfgoed terug tot leven brengen.

Dat ze in hun opzet geslaagd zijn, blijkt onder meer uit de terugkomst van de uiterst zeldzame grote modderkruiper. 

Tuilterdemer in eer hersteld

Oorspronkelijk was de Tuilterdemer een nevengeul van de Demer en dankzij het integraal project Herkenrode is dat opnieuw zo. De Tuilterdemer krijgt ter hoogte van de Herkenrodestuw extra water vanuit de Demer. Daardoor heeft de beek een hoger waterpeil dat de watermolen aandrijft. Stroomafwaarts van de Tuiltermolen komt het water via een nieuwe meanderende bedding terug in de Demer.

Een paradijs voor vissen en vogels

Vissen zwemmen langs de Tuilterdemer en omzeilen zo de waterstuw op de Demer. Ook de watermolen vormt sinds het beekherstelproject geen hindernis meer dankzij een vistrap rond het molengebouw. De vrije vismigratie helpt vissoorten zoals het bermpje, de snoek en de kwabaal er weer bovenop. Zelfs de beschermde en uiterst zeldzame grote modderkruiper is in de zomer van 2018 voor het eerst sinds lang opnieuw in het gebied waargenomen.

Ook zeldzame planten, libellen en moerasvogels zijn teruggekeerd. Omdat de Demer soms heel hevig over de Herkenrodestuw stroomde, werd de rivierbedding verhoogd. Zo ontstond er een moeraszone. Vogelsoorten zoals de kleine karekiet, de blauwborst, de rietgors, de roerdomp en het woudaapje voelen er zich thuis in de natte vallei of in de rietkragen.

Herkenrode

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.