Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Het verhaal van De Wijers: van 2008 tot vandaag

De eerste stappen voor een herstel van de beekvalleien en vijversystemen in het gebied van De Wijers zijn ruim tien jaar toen geleden gezet, toen Vlaamse administraties, lokale besturen en middenveldorganisaties besloten om De Wijers samen duurzaam te ontwikkelen. Intussen wordt volop gewerkt aan de uitvoering ervan op het terrein en trekt het bekkensecretariaat mee aan de kar bij de organisatie van het overleg tussen alle betrokken partijen.

Uitdagingen voor 'De Wijers'

'De  Wijers', ook wel het 'Land van 1001 vijvers' genoemd, ligt in het hart  van Limburg, verspreid over 7 gemeenten: Hasselt, Genk, Zonhoven, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Diepenbeek en Lummen. Het gebied wordt doorsneden door een viertal beekvalleien, waaronder de Roosterbeekvallei.

De voorbije decennia ging de zichtbaarheid van water en heide er in De Wijers sterk op achteruit. De vijvercomplexen in het vroegere 'Vijvergebied Midden-Limburg' groeiden dicht en beken verdwijnen door de verstedelijking en de aanleg van infrastructuur.

        De Wijers

2008-2016: een integrale toekomstvisie met een win voor water

Om de beekvalleien te versterken en de vijvercomplexen als blauwgroen netwerk te bestendigen, werkten verschillende partners en sectoren tussen 2008 en 2016 aan een visie en een concreet actieplan voor De Wijers.

In maart 2016 keurden de partners het uitvoeringsprogramma voor De Wijers goed, met een integrale visie voor het gebied, doelstellingen en een uitgebreide actielijst.

Verschillende acties dragen bij aan de doelstellingen van het stroomgebiedbeheerplan. Zo is de Stiemer binnen het aandachtsgebied Demer II één van de beken die onder handen genomen wordt. De partners willen de Stiemer als blauwgroene ader versterken en een oplossing bieden voor het signaalgebied Campus Diepenbeek.

2017: van visie tot realisatie: landinrichting in 'De Wijers'

De Vlaamse Regering maakte 5,2 miljoen euro vrij om het typische Wijerlandschap te herstellen en de natte natuur in het gebied te versterken. Dat gebeurt met drie samenhangende landinrichtingsprojecten.

De landinrichtingsprojecten 'De Wijers – Roosterbeek Mangelbeek' en 'De Wijers – Stiemerbeek Zusterkloosterbeek' richten zich vooral op de natuur, het watersysteem en de landbouw in het gebied. Het project 'De Wijers – Beleven' moet de beleefbaarheid van De Wijers voor bewoners, toeristen en recreanten verbeteren.

2018-2019: uitvoeringsinitiatieven om snel stappen vooruit te zetten

Er is een budget van 300.000 euro vrijgemaakt voor een projectoproep "uitvoeringsinitiatieven" in De Wijers. Uitvoeringsinitiatieven zijn kleinschalige en kortlopende projecten die mee de doelstellingen van een landinrichtingsproject helpen realiseren.

Lokale besturen, organisaties, verenigingen en inwoners in het gebied kunnen tot eind februari 2019 projectvoorstellen indienen die tot 50% gesubsidieerd kunnen worden. De projecten moeten bijdragen aan de zichtbaarheid, beleefbaarheid en aanwezigheid van water in het landschap van De Wijers.

 

Projectwerking in De Wijers

  • De provincie Limburg draagt zorg voor de algemene coördinatie van het projectgebied 'De Wijers'.

  • Het bekkensecretariaat werkt nauw samen met bestaande initiatieven in De Wijers. Zo zijn er de landinrichtingsprojecten waarin water een zeer belangrijke rol speelt.

  • In het integraal project 'Demer Limburg' focust het bekkensecretariaat op de speerpunt- en aandachtsgebieden van de Munsterbeek en de bovenloop van de Demer. Voor het aandachtsgebied Mangelbeek staat een integraal project op de planning.
  • Samen met het Departement Omgeving organiseerde het bekkensecretariaat vroeger al een 'Waterforum voor De Wijers' waarop specifieke waterproblemen en -uitdagingen aan bod kwamen. Verschillende van de toen besproken issues krijgen intussen vorm in allerlei initiatieven zoals de landinrichtingsprojecten. De vijfde Demerdag, op 14 december 2018, vormde trouwens de heropstart van het Waterforum voor De Wijers.        

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.