Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Terugblik op 5de Demerdag: waterplatform voor DE WIJERS

De vijfde Demerdag op 14 december 2018 kon op grote belangstelling rekenen. Een honderdtal geïnteresseerden kreeg er toelichting bij de gebiedsgerichte aanpak van water in De Wijers.

De Demerdag vormde tegelijk de heropstart van het 'Waterplatform voor De Wijers', een initiatief dat de ruimtelijke opgaven voor water in kaart brengt. Dit laat toe om linken te leggen met andere opgaven zoals klimaat of ruimte, maakt de uitdagingen bespreekbaar en bevordert de samenwerking. 

's Middags organiseerde het departement Omgeving een interactieve kaartensessie over het watersysteem van De Wijers. In de namiddag kregen de deelnemers een rondleiding op het domein Herkenrode, waar de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos enkele jaren geleden het integraal project Herkenrode tot uitvoering brachten.

Deze vijfde Demerdag was een organisatie van het bekkensecretariaat van het Demerbekken en het Departement Omgeving, in samenwerking met de provincie Limburg en verschillende Vlaamse administraties (VMM, VLM, ANB).

Als voorzitter van het bekkenbestuur benadrukte gouverneur Herman Reynders het belang van het integraal waterbeleid. De terugkomst van de uiterst zeldzame grote modderkruiper naar De Wijers illustreert dat de integrale aanpak vruchten afwerpt.  

Het bekkensecretariaat gaf toelichting bij de integrale projecten in het Demerbekken en de kwaliteit van de waterlopen in het gebied. Liesl Vanautgaerden, Marthe Reumers en Laurens Vandeneynde van het Departement Omgeving focusten op de rol van watersystemen in gebiedsontwikkeling en verduidelijkte dit aan de hand van het 'Atelier Roosterbeek'.

Thomas Impens van de provincie Limburg presenteerde de geschiedenis en de visie van het project 'De Wijers'. Elvira Jacques van het Agentschap Natuur en Bos gaf een toelichting over de natuur in het gebied. En Karel Stevens van de Vlaamse Landmaatschappij stelde de nieuwe landinrichtingsprojecten in 'De Wijers' voor en lichtte meerdere projectvoorstellen toe, waaronder het project 'Mijn Mangelbeek'.

Tenslotte gaf Wim Dries, als burgemeester van de stad Genk, met volle enthousiasme een presentatie over de innovatieve aanpak van het Genkse lokaal waterbeleid langs de Stiemer.

Toelichtingen

Dagopening - Herman Reynders, Gouverneur Provincie Limburg,  voorzitter bekkenbestuur Demerbekken
Integrale Projecten in het Demerbekken - Jan Vanvelk, bekkencoördinator Demerbekken, VMM
     De waterkwaliteit in de Wijers - Jeroen Jansen, planningsverantwoordelijke Demerbekken, VMM
         De rol van watersystemen in gebiedsontwikkeling en Multifuncioneel Landschap Roosterbeek– Liesl Vanautgaerden, projectmanager Directie Gebiedsontwikkeling, Marthe Reumers en Laurens Vandeneynde (Departement Omgeving)
Natuur in De WIjersThomas Impens, coördinator project Wijers, provincie Limburg, Elvira Jacques, ANB
Landinrichting De Wijers 2018: case 'Mijn Mangelbeek': wat staat er op stapel? - Karel Stevens, VLM
       

Innovatief lokaal waterbeleid: De Stiemer, the sequel Wim Dries, burgemeester stad Genk

I

Met dank aan de VLM en Delva Landscape Architects voor de foto's.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.