Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2021 - Herinrichting Waarbeek/Deysbeek bezorgt rivierdonderpad mooie toekomst

Vorig jaar zorgde de provincie Vlaams-Brabant, samen met de watering ‘De Kleine Gete’, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt voor een nieuwe ecologische inrichting van de Waarbeek/Deysbeek, zodat de rivierdonderpad er zich nog beter thuis voelt.

Het project kwam tot stand in het kader van het gebiedsgericht overleg van het 'Integraal Project van de Getes' van het Demerbekken.

De Deysbeek en de benedenloop van de Waarbeek in Landen hebben beiden een goede waterkwaliteit. Zo goed dat hier enkele jaren geleden met succes een populatie van de rivierdonderpad uitgezet werd.

Terug van weg geweest

Vroeger gedijde de rivierdonderpad goed in de bovenlopen van de Getes. Door de verslechterde waterkwaliteit en de verminderde structuurkwaliteit verdween de soort op de meeste plaatsen. In de Dorpsbronbeek in Linter werd zo'n 15 jaar terug een relictpopulatie teruggevonden. Toen de enige gekende populatie in het Demerbekken.

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) gebruikte deze genetisch unieke overgebleven populatie voor de kweek en de introductie van de soort op andere locaties in het Demerbekken. In de periode 2011 tot 2014 werd de soort ook uitgezet in de Waarbeek en de Deysbeek. Een succes. Maar toch konden de leefomstandigheden in beide beken beter.

Leefgebied kreeg nieuwe inrichting

De rivierdonderpad houdt van meanderende beekjes met variatie in bodemsamenstelling en stroomsnelheid. Het structuurarmere deel van Deybeek en Waarbeek werd daarom in 2020 vernatuurlijkt.

Op verschillende plaatsen werden kleine delen van de linkeroever afgegraven. De weggehaalde bodem werd daarna op de rechteroever aangebracht om zo een meanderingsproces op gang te brengen. De zogenaamde 'kleine hapjes'-methode is een innovatieve vorm van structuurherstel, die ontwikkeld werd in het kader van Integraal Project 'Herk & Mombeek', een ander project in het Demerbekken. De diepste beekgedeelten werden aangevuld met stortstenen, waaronder de rivierdonderpad zich ook graag schuilhoudt.

  CIW-nieuwsbrief mei 2017

De werken komen niet alleen de rivierdonderpad ten goede, maar ook de biodiversiteit in het algemeen. Bovendien zorgt de meandering ook voor een vertraagde waterafvoer wat bijdraagt in de strijd tegen wateroverlast en droogte.

De werken werden gefinancierd door het Vlaamse Gewest, de provincie Vlaams-Brabant, het Visserijfonds van ANB en de watering 'De Kleine Gete'.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.